AeroJOB, s.r.o. (CZ)

Aviatická 1092/8

161 00 Praha 6

Czech Republic

+420 774 284 275

AeroJOB, s.r.o. (SK)

Letisko Košice - Barca

041 75 Košice

Slovakia
+421 918 234 516

 

Korespondenční adresa:

AeroJOB s.r.o.

Košice 17
P.O.BOX 30

040 17

info@aerojob.cz

AeroJob.cz

aero_job.cz